Przygotowanie terenu pod kostkę brukową

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukowąNasza firma kieruje się dbałością o zadowolenie i bezpieczeństwo Klienta, dlatego staranie analizuje wszystkie czynniki mające wpływ na funkcjonalność i trwałość nawierzchni. Na przygotowanie podłoża składa się szereg czynności. Na początku prac ma miejsce określenie przebiegu nawierzchni i obliczenie ilości potrzebnego materiału. W drodze badań geotechnicznych zostaje także ustalona struktura i stan gruntu, ponieważ, m. in., od zawartości gliny będzie zależała głębokość korytowania. Aby osiągnąć nośność i stabilność nawierzchni, nasi specjaliści ustalają komponenty podbudowy stosownie do sytuacji. Określamy grubość warstw podkładowych i sposób spływania wody, by zaplanować jej odprowadzenie - 3% spadków nawierzchni z kostki brukowej to wartość minimalna. Wykorzystujemy geowłókninę, piasek, cement, żwir, grys, kruszywo łamane i tłuczeń, w razie potrzeby korytka i kanały liniowe.

 

Jakie znaczenie ma sumienne opracowanie gruntu?

Podbudowa stanowi ważny fundament dla nawierzchni brukowej. Niewłaściwe przygotowanie terenu może po pewnym czasie skutkować uszkodzeniami nawierzchni brukowej. Najczęściej występujące problemy to: 

  • pojawianie się dziur, nieszczelności i nierówności,
  • zapadanie się bruku przez wymywanie podsypki piaskowej lub zatrzymywanie wód opadowych,
  • pękanie kostki,
  • mieszanie warstw podkładowych,
  • kruszenie betonu.

Aby uniknąć opisanych problemów, proponujemy Państwu usługi solidnego zabezpieczenia gruntu i samej kostki przed szkodliwymi zjawiskami. Przed położeniem bruku nasi fachowcy diagnozują teren oraz planują krok po kroku sposób właściwego przygotowania. W rezultacie naszej pracy osiągamy wysoką trwałość położonego materiału, co zaoszczędzi Państwu w przyszłości wydatków i czasu na poprawki. Zapraszamy!

 

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową Duszniki

Kostka brukowa jest obecnie bardzo popularnym materiałem układanym na nawierzchniach alejek, ścieżek, podjazdów, parkingów i dróg. To materiał niezwykle wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Każda, nawet najdroższa kostka, nie będzie służyć długo bez odpowiednio przygotowanego wcześniej podłoża. Oferujemy kompleksowe usługi. Przygotowujemy podłoże, a następnie realizujemy układanie kostki granitowej lub brukowej.

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową – Duszniki k. Poznania wymaga zaangażowania naszych doświadczonych specjalistów. Podbudowa pod kostkę to warstwa, której głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń z nawierzchni na grunt. Odpowiednio przygotowana służy także równomiernemu rozłożeniu kostki. Niezwykle ważną kwestią jest grubość tego podłoża. Powinna być dopasowana do konkretnego obciążenia nawierzchni. Inną warstwę położymy w miejscu, gdzie będzie odbywał się tylko ruch pieszy, a inną na nawierzchni, po której jeżdżą samochody.

Podłoże pod kostkę brukową – Duszniki k. Poznania i w każdej innej miejscowości jest bardzo istotnym elementem podbudowy. Musi być ono przepuszczalne i umożliwiać szybkie odprowadzenie wody do gruntu. W tym celu używamy żwiru, tłucznia, żużlu, grysu lub mieszanki piasku ze żwirem. Słabe grunty, o niskiej spoistości, wymagają nieco innego przygotowania. Nasi specjaliści wskażą zastosowanie odpowiednich materiałów, które mogą pełnić funkcję separatora uniemożliwiającego przemieszczanie się poszczególnych warstw. Dzięki temu ułożona nawierzchnia będzie stabilna.


PU Radosław Czeszyński - Stąpaj twardo po ziemi